Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska palliativregistrets årsrapport 2022

Nu är Svenska palliativregistrets Årsrapport för 2022 publicerad!

Ta del av rapporten på Svenska palliativregistrets hemsida.