Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Studie visar ingen effekt vid ovanlig ärftlig Alzheimers

Ännu en gång har en studie visat att två nya medel mot Alzheimers sjukdom saknar effekt. Försämring av minne och kognitiv förmåga påverkades inte.

Hoppet om att hitta en medicin mot Alzheimers sjukdom har återigen grusats. Två nya läkemedelskandidater som prövats har inte kunnat hejda försämringen av minne och kognitiv förmåga, det visar de första resultaten från en internationell studie.

Läs mer på Sveriges Radio

Liknande poster

Många års forskning börjar ge resultat

Infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson

Minskad agitation visad med brexpiprazole i fas III vid Alzheimers demens