Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Studie för behandling av ALS avbryts

Amylyx Pharmaceuticals har meddelat att de inleder en process för att frivilligt avbryta marknadsgodkännandet för RELYVRIO®/ALBRIOZA™ i USA och Kanada och ta bort produkten från marknaden.

Detta beslut baseras på resultaten från fas 3-studien PHOENIX av AMX0035 för behandling av ALS (amyotrofisk lateralskleros). Från och med idag kommer RELYVRIO/ALBRIOZA inte längre att vara tillgängligt för nya patienter. De patienter i USA och Kanada som för närvarande använder behandlingen och som vill fortsätta, efter samråd med sin läkare, kan övergå till ett program som erbjuder läkemedlet gratis. Detta meddelar Amylyx Pharmaceuticals i ett pressmeddelande.

Genom att fortsätta utvecklingen av sina läkemedelskandidater och genomföra en omstrukturering siktar Amylyx på att fokusera sina insatser på neurodegenerativa sjukdomar, med målet att en dag kunna avsluta lidandet orsakat av dessa sjukdomar.