Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Strokevårdens framsteg och framtid

Tid: 13-14
Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och leder dessutom till funktionsnedsättningar hos en stor andel av de som överlever. Glädjande nog har aktiv behandling av riskfaktorer som högt blodtryck och förmaksflimmer lett till färre strokefall. Förbättrat akut omhändertagande har också bidragit till att effekterna av stroke kan begränsas.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Ny studie: Förlorad hjärnfunktion återställdes efter stroke

Läs mer...

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Läs mer...

Akademiska inför AI-system för automatisk tolkning av strokebilder

Läs mer...