Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Strokevården på Akademiska prisas i nationell jämförelse

Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke utser varje år årets strokeenhet i Sverige. För 2020 fick Akademiska sjukhuset, som enda universitetssjukhus, ett särskilt omnämnande för ”God strokevård”. Utvärderingen baseras på 14 variabler för stroke och fem variabler för, TIA, bland annat trombolysbehandling och hur nöjda patienterna är med sin vård.

– Jag är väldigt glad över omnämnandet. Det är resultatet av två års kvalitetsarbete. Målet nu är att vi ska bli årets strokeenhet nästa gång, säger Erik Lundström, medicinskt ledningsansvarig läkare inom verksamhetsområde neuro på Akademiska sjukhuset och fortsätter:

– Den allra viktigaste utmaningen är att fler stroke- och TIA-patienter från början ska vårdas på strokenheten. Men omhändertagandet har trots allt förbättrats, från 64 procent av strokepatienterna 2018 till 84 procent 2020.

Ett annat område med förbättringspotential är andelen patienter som får reperfusion, vilket innebär att blodflödet återställs till en vävnad. Idag förefaller det, enligt Erik Lundström vara så att man avstår i onödigt många fall, att fler borde erbjudas sådan behandling. Ett annat exempel är rehabilitering efter stroke. När det gäller TIA, en övergående form av stroke, behöver Akademiska bli bättre på att ge blodtryckssänkande behandling och patienterna bör i högre grad vårdas på strokeenheten, inom intensivvården eller på neurokirurgisk avdelning.

Utmärkelsen ”Årets Strokeenhet 2020” fick strokeenheterna vid Kalix sjukhus och Sundsvalls sjukhus. Utöver Akademiska sjukhuset fick Alingsås lasarett, Kullbergska sjukhuset, Västmanlands sjukhus Köping och Oskarshamns sjukhus ett särskilt omnämnande för ”God strokevård”.