Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Strokeutbildning i två steg som tar ett helhetsgrepp om stroke

STROKE AKADEMIN
Strokeutbildning i två steg som tar ett helhetsgrepp om stroke
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Strokeakademin är  en påbyggnadskurs som omfattar två före läsnings kvällar. Syftet är att bjuda in strokeprofessionen för att utifrån ett helhetsperspektiv på stroke diskutera och dela den kunskap och de riktlinjer som finns inom området. Kursen riktar sig i första hand till specialister och ST-läkare inom neurologi/internmedicin med inriktning på stroke och baseras på vård av akuta strokepatienter i Stockholm. Utrymme för ca 10 personer inom rehab och geriatrik med specialintresse kommer också att finnas. Antalet deltagare är begränsat till 65 platser och anmälan bekräftas av kursledningen.

Mer info

Liknande poster

IBD-patienter löper ökad risk för stroke, särskilt ischemiska händelser

Läs mer...

Avgörande fynd ger hopp om snabbare och bättre återhämtning efter stroke

Läs mer...

Fysisk aktivitet avgörande för återhämtning efter stroke

Läs mer...