Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv

Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv
Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KURSINNEHÅLL
• Funktionell neuroanatomi
• Hjärnskadesyndrom vid stroke; fysiska och neuropsykologiska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
• Riskfaktorer och prevention
• Diagnostik, bedömning och uppföljning
• Intervention och utvärdering
• Vårdprocess; från prehospitalt omhändertagande till livslångt perspektiv
• Ett fortsatt liv; närstående, samlevnad, coping och återerövra delaktighet
• Etik
• Värdering av evidens
• Metoder för kunskap och utvecklingsarbete

Sista ansökningsdag 15 maj

Mer info

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke