Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv

Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv
Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KURSINNEHÅLL
• Funktionell neuroanatomi
• Hjärnskadesyndrom vid stroke; fysiska och neuropsykologiska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
• Riskfaktorer och prevention
• Diagnostik, bedömning och uppföljning
• Intervention och utvärdering
• Vårdprocess; från prehospitalt omhändertagande till livslångt perspektiv
• Ett fortsatt liv; närstående, samlevnad, coping och återerövra delaktighet
• Etik
• Värdering av evidens
• Metoder för kunskap och utvecklingsarbete

Sista ansökningsdag 15 maj

Mer info

Liknande poster

Ny bok av Ingmar Skoog väcker stort intresse

Läs mer...

Rådsprofessur till Henrik Zetterberg

Läs mer...

Ny studie: Förlorad hjärnfunktion återställdes efter stroke

Läs mer...