Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stroke Akademin

TERAPIINRIKTAD UTBILDNING 2019
Strokeutbildning i två steg som tar ett helhetsgrepp om stroke
19 september och 7 november, Stockholm

Strokeakademin är en påbyggnadskurs som omfattar två föreläsningskvällar. Syftet är att bjuda in strokeprofessionen för att utifrån ett helhetsperspektiv på stroke diskutera och dela den kunskap och de riktlinjer som finns inom området. Kursen riktar sig i första hand till specialister och ST-läkare inom neurologi/ intermedicin med inriktning på stroke och baseras på vård av akuta strokepatienter i Stockholm. Utrymme för ca 10 personer inom rehab och geriatrik med specialintresse kommer också att finnas. Antalet deltagare är begränsat till 60 platser och anmälan bekräftas av kursledningen.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke