Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stark positivitet och framtidstro på Neurolog- och rehabkliniken i Karlstad

Rune Johansson är relativt ny som verksamhetschef på neurologkliniken. Han tillträdde sin tjänst 2010, efter att ha arbetet på kliniken sedan 2000. Han är specialist i internmedicin och i neurologi.
– Jag tror på den verksamhet vi bedriver och glädjande nog blir den bara bättre och bättre. Som chef får man också mycket tillbaka av både vårdpersonal och patienter. Det känns naturligtvis stimulerande. Då känns det också att vi är på rätt väg i utvecklingen. Under de senaste åren har de fått successivt ökande uppdrag och haft möjlighet att anställa flera ST-läkare i neurologi, något som bådar gott för framtiden.
– Det är positivt att många ST-läkare vill genomföra sin utbildning hos oss, betonar Rune Johansson. Och när de väl är utbildade vill de gärna stanna kvar på kliniken och arbeta här. Verksamheten bedrivs med 26 vårdplatser för stroke på avdelning 59, 14 vårdplatser på avdelning 22 med allmän neurologi och hjärnskaderehabilitering, dagrehabilitering utanför sjukhuset och mottagningsverksamhet med över 4 000 besök per år.

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Läs mer...

Klinisk Neurofysiologi lyckades arbeta undan köerna

Läs mer...

Epilepsiteamet som fångar upp och hjälper patienterna framåt

Läs mer...