ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till
ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom
27 – 29 januari 2021 i Stockholm

För mer info och anmälan