Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sophie Erhardt får KAW-miljoner för utveckling av läkemedel mot immun-inducerad kognitiv svikt

Sophie Erhardt, professor i experimentell psykiatri vid KI, erhåller en forskningsanslag på 3 miljoner SEK från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utveckling av läkemedel som riktar sig mot immuninducerad kognitiv försämring och psykos. Denna finansiering utgör ett betydande steg i professor Erhardts strävan efter innovativa lösningar inom området mental hälsa. Projektet rankas bland de tio framstående svenska vetenskapliga initiativen inom life science som hedras med anslag.

Professor Sophie Erhardt. Foto: Ulf Sirborn.

Målet med professor Erhardts läkemedelsupptäcktsprojekt är att utveckla läkemedel som förhindrar syntesen av kinurensyra (KYNA). Förhöjd produktion av KYNA i hjärnan är kopplad till kognitiv dysfunktion och psykotiska symptom hos människor, och under de senaste 15 åren har många läkemedelsföretag fokuserat på att utveckla KAT II-hämmare för att minska produktionen. Tidigare studier har faktiskt visat att minskad KYNA-produktion förbättrar kognitionen hos djur och primater. Vår banbrytande upptäckt avslöjar att immunaktivering utlöser en annan KAT-enzyminhibitor, nämligen KAT III, vilket leder till en ökning av KYNA-produktionen vid sjukdomar som Covid-19, fästburen encefalit, schizofreni och bipolär sjukdom, säger Sophie Erhardt.

I samarbete med SciLifeLab har patentbara KAT III-selektiva molekyler utvecklats och är redo för proof-of-concept-studier (PoC). Denna framsteg markerar ett lovande steg mot att adressera kognitiv dysfunktion och psykos genom riktad läkemedelsutveckling.

”Att säkra detta anslag representerar en enorm möjlighet att snabbt driva vår forskning framåt och bekräftar att vi verkligen är på rätt väg. Denna erkännande accelererar inte bara vårt momentum utan sänder också ett starkt budskap om att våra ansträngningar är värdefulla. Jag är helt omtumlad av denna extraordinära bekräftelse av vårt arbete!”, säger Sophie Erhardt, professor i experimentell psykiatri vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har gett stöd till tio forskare vid svenska universitet. Sophie Erhardt är den enda forskaren från KI. Den gemensamma nämnaren bland de framgångsrika förslagen i denna inledande finansieringsomgång är deras presentation av övertygande möjligheter och att de befinner sig i rätt utvecklingsfas för detta specifika utlysningstillfälle.

Proof of Concept-anslaget tjänar syftet att överbrygga övergången från akademisk forskning till innovationer inom life science. Detta anslag ger forskarna möjlighet att främja sina tidiga upptäckter mot validerade metoder, produkter eller processer. Det erbjuder chansen att genomföra aktiviteter som validerar och påskyndar projektutvecklingen och banar väg för kommersialisering.

Utöver det ekonomiska stödet kommer projektledarna att dra nytta av löpande coachning från Wallenberg Launch Pad (WALP)-teamet. Detta stöd syftar till att guida dem i att utveckla sina innovationer för att uppnå kommersiell mognad.

Liknande poster

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom

Proteinaktivering i hjärnan kan skydda kvinnor mot Alzheimer