Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sexuell dysfunktion vid MS

Sexuell dysfunktion vid MS
Tisdag 4 december, kl 12.00-13.00
Birgitta Hulter, Medicine doktor och auktoriserad klinisk sexolog (NACS)

För mer information och anmälan klicka här