Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Salivprov möjliggör tidig upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdom

Med hjälp av molekyler från hjärnan som kan mätas i saliv finns möjlighet att upptäcka förändringar som kan leda till Alzheimers eller Parkinsons sjukdom – långt innan personen får symtom. Forskare vid Luleå tekniska universitet föreslår i en ny vetenskaplig artikel en strategi för hur neurologiska sjukdomar kan diagnostiseras tidigt.

Vaibhav Sharma, forskare i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet.

Alzheimers och Parkinsons sjukdom är två av de vanligaste neurologiska sjukdomarna som leder till nedbrytning av hjärnans nervceller. De drabbar tusentals personer årligen och när diagnosen ställs har nedbrytningen av hjärnceller redan gått långt. Nu föreslår forskare vid Luleå tekniska universitet en ny screeningmetod för tidig upptäckt av sjukdomarna. Genom ett enkelt salivprov kan molekyler som kommer från hjärnan analyseras. Metoden har potential att kunna ge en diagnos av sjukdomarna upp till 10 år innan de första symtomen visar sig.

– De här sjukdomarna påverkar livet väldigt mycket för många. Ett salivprov är en enkel metod som skulle kunna leda till tidig diagnos. Det ger möjligheten att sätta in tidiga åtgärder för individen och göra stor skillnad i deras liv. Det ger också möjlighet att förstå sjukdomen bättre vilket kan leda till nya läkemedel, säger Vaibhav Sharma, postdoktor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet, och den vetenskapliga artikelns huvudförfattare.

Metoden tar hjälp av exosomer – små bubblor i nanostorlek som utsöndras från kroppens celler. När exosomerna först upptäcktes på 1980-talet trodde man att innehållet i bubblorna var skräp som cellerna gjorde sig av med. Senare års forskning har visat att den huvudsakliga uppgiften för exosomer är att bära information mellan celler – en slags flaskpost i nanoskala. Flaskposten når rätt mottagare genom proteiner på utsidan vilka andra celler känner igen, ungefär som en adresslapp.

Mellan hjärnan och resten av kroppen finns blod-hjärnbarriären, ett skydd för hjärncellerna som gör att stora molekyler inte kan ta sig in eller ut. Exosomer är dock så små att de kan passera blod-hjärnbarriären och berätta vad som pågår i hjärnan. Vaibhav Sharma och hans forskarkollegor har kunnat visa att Parkinsons och Alzheimers sjukdom kan diagnostiseras genom att analysera exosomer i saliv. Genom att använda sig av exosomens adresslapp – proteinet på utsidan – kan de urskilja vilka exosomer som kommer från hjärnceller.

Genom att mäta bubblornas rörelser med laser har forskarna analyserat mängd och storlek. Exosomerna kan på så sätt säga om det finns tecken på sjukdom, och ge indikationer om hur långt sjukdomen gått. Tekniken som forskarna använder är redan tillgänglig, men tillämpningen är ny. Forskarna har fokuserat på Parkinsons och Alzheimers sjukdom, men det finns potential att utveckla metoden för fler neurologiska sjukdomar, till exempel ALS.

– Det som driver oss är möjligheten att upptäcka sjukdomarna så tidigt som möjligt. Vi vet sen tidigare att de molekylära nedbrytningsprocesserna börjar långt innan symtomen visar sig. Det här är en metod som potentiellt kan upptäcka förändringarna innan hjärnan brutits ned så mycket att medicinering blir svårare. Det finns möjlighet att det även skulle kunna användas som screeningverktyg, säger Fredrik Nikolajeff, professor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet.

Artikeln ”Employing nanoparticle tracking analysis of salivary neuronal exosomes for early detection of neurodegenerative diseases” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Translational Neurodegeneration.

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom