Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny svensk teknik ger tidigare och säkrare diagnoser för patienter med Alzheimers och andra kognitiva sjukdomar

En ny teknik för enklare och mer träffsäker diagnostik av demens-/ kognitiva sjukdomar har utvecklats av start-up bolaget Geras Solutions i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetssjukhuset. Tekniken är tänkt att avlasta minnesutredningar i både primärvården och på specialistmottagningarna. En forskningsstudie, som nu publiceras i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på högre träffsäkerhet för de digitala testerna än vad som givits av de normala intervju-baserade utredningarna.

”Med Geras Solutions har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag”, säger Göran Hagman, Neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

En minnesutredning genomförs idag helt manuellt med olika former av neuropsykologiska tester. Det genomförs tiotusentals minnesutredningar runt om i Sverige. Flertalet sker inom primärvården med både bristande resurser och lägre grad av specialistkompetens. I takt med en åldrande befolkning och nya läkemedelskandidater förväntas också efterfrågan på minnesutredningar öka markant.

”Vi förväntar oss ett allt större antal kognitivt sviktande personer med anledning av demografin. Validerade digitala redskap som kan bidra till att fler får en säkrare diagnos och inte minst i tid. Det spar både onödigt lidande och ekonomi. I en modern sjukvård betraktas kognitiv svikt lika viktig som hjärtsvikt eller annan allvarlig funktionsnedsättning. Digitala redskap som patienten själv kan tillgå för ökad kunskap och egenvård är också ett stort framsteg”, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker, chef Svenskt Demenscentrum

Svenska start-up bolaget Geras Solutions har nu utvecklat en app-baserad plattform för både bättre och snabbare diagnostik. Patienter kan nu med stöd av anhöriga genomföra stora delar av en minnesutredning med hjälp av läsplatta eller smartphone. Tekniken analyserar hur testet genomförs, sammanställer resultaten från en stor mängd data och presenterar det på ett sätt som underlättar för läkaren att ställa rätt diagnos.

Det nya stödet för utredningar har utvecklats genom ett samarbete mellan Geras Solutions, Karolinska Institutet och Kognitiva Mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Patienter har sedan 2018 fått göra kognitiva utredningar via appen parallellt med den ordinarie läkarledda utredningen.

En forskningsstudie som nu publiceras i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på motsvarande- eller högre sensitivitet och specificitet för de digitala testerna än vad som givits av de normala intervju-baserade testerna med papper-och-penna. Utöver de poängskalor som används för diagnostiken fås också en mängd information om hjärnans olika funktioner, vilket är till stor hjälp för att ställa diagnos. Exempelvis mäter appen också tidsåtgång för de olika momenten, vilket i studien med 95% konfidensintervall kunnat särskilja individer med ”subjektiv kognitiv svikt”, ”mild kognitiv svikt” och de individer som sedan fått en demensdiagnos.

Aleris genomför sedan i augusti ett pilotprojekt med tekniken från Geras Solutions. Nu planeras inom kort uppstart av piloter inom bl.a. Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Syftet är att låta patienter, anhöriga och vårdpersonal utvärdera användarvänligheten utifrån att digitalt kunna hantera patientinformation, sjukdomshistorik, screening och kognitiva tester samt att samla in anhörigas syn på symtomutveckling. Värdet av att kunna göra detta hemifrån eller på mottagning utvärderas även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att direkta tidsbesparingar och bättre underlag ska kunna frigöra resurser och ge bättre vård.

I februari släpps även konsumentappen Minnesmottagningen.se. Det blir världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner. Det är tänkt att vara ett enkelt sätt att i lugn och ro i hemmiljö, lära sig mer om hjärnhälsa. Användarna får svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen kan de också göra de nya digitala kognitiva testerna. Efter att alla delar av minnesutredningen genomförts går Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren ett utlåtande från specialist om ev. behov av fortsatt utredning.

I appen Minnesmottagningen.se finns också information och verktyg för att jobba med preventiva aktiviteter relaterat till hjärnhälsa. Detta är baserat på professor Miia Kivipeltos banbrytande och prisbelönta forskning om hur förändrad livsstil kan bromsa sjukdomar i hjärnan.

Liknande poster

Många års forskning börjar ge resultat

Nu är det möjligt att genomföra utredning hemifrån vid misstänkt Alzheimers sjukdom

Infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson