Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i topp när landets högspecialiserade strokevård granskas

Flest trombektomier i landet som genomförs snabbast och med bäst behandlingsresultat. Det är resultatet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset när landets högspecialiserade strokesjukvård granskas i en ny rapport.

Petra Redfors, överläkare i neurologi och Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels.

– Vi har verkligen jagat minuter, och det har gett resultat. Tiden är avgörande vid stroke och vi jobbar med hela strokekedjan och alla yrkeskategorier för att hitta förbättringspotential. Vi är hela tiden på tårna och fokuserade på att se till att patienterna får vård så snabbt som möjligt, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Var 19:e minut drabbas en person i landet av stroke, det vill säga en blodpropp eller blödning i hjärnan som kräver akut vård. Vid blodproppar används i dag två behandlingar, var och en för sig eller i kombination: Behandling med propplösande läkemedel, så kallad trombolys, eller behandling med trombektomi som innebär att man via ljumsken går in i ett blodkärl som leder hela vägen upp i hjärnan och med hjälp av en tunn kateter drar ut proppen.

– Vid båda typerna av behandling är tiden avgörande; ju snabbare proppen försvinner, desto högre sannolikhet att patienten blir återställd och kan återgå till ett självständigt liv, vilket är en vinst för den enskilde patienten men också ger stora samhällsvinster.

Behandling med blodförtunnande läkemedel utförs på de flesta sjukhus men när det gäller trombektomier är dessa koncentrerade till sju centrum i Sverige. Världens första trombektomi i hjärnan utfördes 1994 på Sahlgrenska sjukhuset och under förra året utfördes 327 trombektomier på sjukhuset vilket är flest i landet. 80 procent av patienterna har mycket svåra eller svåra strokesymtom före behandlingen.

– Vi är bland de snabbaste när det gäller att inleda behandling och snabbast när det gäller att genomföra den. Vi kan också se att vi är i topp när det gäller behandlingsresultat så vi gör en stor skillnad för våra patienter, säger Petra Redfors, överläkare i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under året har flera satsningar gjorts för att förbättra en redan högutvecklad strokevård ytterligare. När en röntgenundersökning utförs på något av regionens sjukhus kan artificiell intelligens genom en ny app tolka data efter bara några minuter och läkaren får snabbt veta om det finns någon propp som kan dras ut. Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialister dubbelgranskar resultaten parallellt. Målsättningen att snabbare kunna avgöra vilka patienter som behöver stanna kvar på befintligt sjukhus, för snabbast möjliga behandling med blodförtunnande läkemedel, och vilka som behöver föras vidare till sjukhuset för en trombektomi.

– En timmes fördröjning av trombektomi leder till att effekten av behandlingen halveras. I praktiken kan det innebära att snabbare behandling gör att en patient slipper få en kvarstående språkstörning eller förlamning. Det i sin tur ökar sannolikheten för att patienten ska kunna återgå till sitt hem i stället för ett särskilt boende.

Ett annat pågående projekt är att flera ambulanser i regionen har utrustats med kameror så att läkare kan se patienten redan under ambulansfärden. Även här handlar det om att snabbare kunna avgöra vilka som behöver föras vidare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en trombektomi. I Västra Götalandsregionen har man också organiserat vården så att en större andel patienter förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett första skede.

– Vi har högst andel patienter av alla centrum som kommer direkt till oss utan att passera ett länssjukhus. Tid är hjärna och för varje förlorad minut förlorar man hjärnceller, om patienten inte behöver mellanlanda på ett annat sjukhus vinner vi tid. Vi har verkligen lyckats skapa en effektiv strokekedja men vi kommer att fortsätta jaga minuter.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Läs mer...

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Läs mer...

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke

Läs mer...