Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i världsklass när det gäller vård av akut stroke


Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det strokecenter som gör flest trombektomier i Sverige. Fotograf/Källa: SU

Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdkedja för akut stroke är i absolut världsklass. Resultaten är på flera områden bäst och snabbast i Sverige.

Var 17:e minut drabbas någon människa i Sverige av en stroke, det vill säga en blodpropp eller blödning i hjärnan som kräver akut sjukhusvård. En stroke leder till syrebrist i hjärnan och skador på hjärnan kan uppstå väldigt snabbt. Därför är stroke ett mycket akut tillstånd och snabb behandling är det bästa sättet att minska risken för framtida problem som förlamning eller språkstörning. I Göteborg fungerar denna akuta sjukhusvård exceptionellt bra – på flera områden bäst i Sverige.

– Det är ingen överdrift. Man ska också veta att Sveriges strokevård ligger bra till i världen, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I dag används framför allt två behandlingar för akut stroke: den propplösande läkemedelsbehandlingen trombolys, och interventionen trombektomi. Under en trombektomi går neurointerventionspersonal in med en kateter i ljumsken och drar ut blodproppar ur hjärnans blodkärl med olika verktyg. Alldeles nyligen kom siffror från det nationella strokeregistret som visar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det strokecenter som gör flest trombektomier i Sverige – 299 stycken under förra året, vilket motsvarar en tiondel av strokepatienterna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också det center som har bäst behandlingsresultat, med 94 procent framgångsrika trombektomier.

Inte nog med det, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också snabbast. Strokepatienter behöver komma till röntgen så fort de kommer till sjukhuset för att göra datortomografi av hjärnan. Den färden gör Sahlgrenskapatienterna på i snitt sex minuter. Från röntgen åker trombektomipatienterna vidare till angiolabbet, där ingreppen sker. Även här är Sahlgrenska snabbast: tiden från ankomst till angiolabb till kärlpunktion är bara 13 minuter. Inget annat center i Sverige ligger under 20 minuter. Själva ingreppet är över på 28 minuter, vilket är 12 minuter snabbare än median för riket.

Nyckeln till resultaten är ett idogt förbättringsarbete under många år. Ett av flera exempel är att ambulansen inte längre lämnar patienterna på akutmottagningen, utan direkt på röntgen.

– Vi har verkligen jagat minuter, och det har varit ett väldigt tillfredsställande arbete. Att hela tiden hitta förbättringspotential har gjort alla mer alerta, mer på tå, och fokuserade på att hjälpa patienten snabbt, säger Alexandros Rentzos.

Överläkare Annika Nordanstig som arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1999 har sett strokevården förändras i grunden. När hon började var alla akuta behandlingar fortfarande på försöksnivå.

– En timmes fördröjning av trombektomi leder till att effekten av behandlingen halveras. I praktiken kan det innebära att snabbare behandling gör att en patient slipper få en kvarstående språkstörning eller förlamning. Det i sin tur ökar sannolikheten för att patienten ska kunna återgå till sitt hem i stället för ett särskilt boende, säger Annika Nordanstig.

Läs mer om det framgångsrika arbetet i Sahlgrenskaliv.

 

Fakta: Trombektomier i Sverige

Världens första trombektomi utfördes 1994 på Sahlgrenska sjukhuset av överläkaren Gunnar Wikholm.

I dag utförs interventionen vid sex center i Sverige: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Några ledtider där Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger bäst till i Sverige:

Tid från sjukhusankomst till röntgen: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 6 minuter, median bland samtliga center 8 minuter.

Tid från sjukhusankomst till kärnpunktion: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 30 minuter, median bland samtliga center 41 minuter.

Ankomst angiolabb till kärlpunktion: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 13 minuter, median bland samtliga center 20 minuter.

Kärlpunktion till slutresultat: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 28 minuter, median bland samtliga center 41 minuter.

Källa: EVAS årsrapport 2020.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke