Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Resultat från COMBAT-MS-studien

COMBAT-MS (COMparison Between All immuno-Therapies for Multiple Sclerosis) var en observationell läkemedelsstudie med syfte att studera sjukdomsförloppet över tid för de som påbörjat ett första sjukdomsmodulerande läkemedel för skovformad MS mellan 2011-01-01 och 2018-10-31, eller gjorde ett första läkemedelsbyte från ett MS-läkemedel till ett annat under samma tidsperiod.

Läs om studien och resultaten.

Liknande poster

Klustermetod kan bättre beskriva sjukdomsförloppet vid skallskada

Läs mer...

Genetik och biomarkörer för åldersrelaterad skörhet

Läs mer...

Hög biologisk ålder kan öka risken för demens och stroke

Läs mer...