Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rejält bakslag för bortrensning av järn vid parkinson

Att minska järnöverskott i hjärnan kunde inte bromsa förloppet vid tidig Parkinsons sjukdom – i stället blev patienterna sämre. Det visar en randomiserad studie.

– Resultaten är så klart en besvikelse eftersom förhoppningen var att deltagarna skulle bli bättre. Det hade varit ett genombrott. Samtidigt är fynden ändå spännande i och med att järnet verkar ha någon slags betydelse vid sjukdomen, säger Dag Nyholm som är specialistläkare i neurologi samt professor vid Uppsala universitet.

Han är också medförfattare till den nya studien som publiceras i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

Läs mer.

 

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad