Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i ny satsning för stärkt äldreomsorg

Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum (SDC) tre miljoner kronor till ett projekt som ska ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att åstadkomma en sömlös vård och omsorg genom hela sjukdomsförloppet för personer med kognitiv sjukdom som demens.

Regeringen beviljar dessutom medel på fem miljoner kronor till de två nationella kvalitetsregisterna inom demensområdet. Både Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) har beviljats 2,5 miljoner kronor vardera under 2023 för att stödja kommunernas förbättringsarbete utifrån registerdata.

– Demens är en av de stora folksjukdomarna och uppskattningsvis lever mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom i Sverige. Genom att vi avsätter 8 miljoner kronor till både demensregister och kommunernas förbättringsarbete kan arbetet med demens stärkas ytterligare. Regeringen stödjer kommunernas förbättringsarbete för att på lång sikt utveckla och förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. En person med demenssjukdom har oftast behov av både vård och omsorg. Det finns många utmaningar i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, vilket ofta kan innebära svårigheter för den enskilde och vi hoppas med denna satsning överbrygga några av dem, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Läs mer...

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Läs mer...

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens

Läs mer...