Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Priset för Årets strokeenhet 2022 är utdelat

Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2022.

I samband med Riksstrokes användardag i Stockholm den 21 september har priset för ”Bästa strokeenhet” delats ut. De fyra sjukhus som utmärkte sig som bäst för ”God strokevård” är strokeenheten vid Akademiska Sjukhuset i UppsalaAlingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus och Värnamo sjukhus som alla får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2022” av styrgruppen för Riksstroke.

De kommer även att presenteras i Årsrapporten från Riksstroke .  Årsrapporten finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida.