Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva fas-II data för donanemab vid Alzheimers

Antikroppen Donanemab från Eli Lilly som riktar in sig på en modifierad form av beta-amyloid kallad N3pG, uppvisar positiva fas 2-resultat med en signifikant avmattning av nedgången i kognitionsmått och daglig funktion hos patienter med tidig symptomatisk Alzheimers sjukdom.

Primära effektmått i studien som byggde på en jämförelse mot placebo uppnåddes. Vidare uppvisades förbättringar inom sekundära effektmått för studien. Resultaten har publicerats inom den pågående studien TRAILBLAZER-ALZ 2.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Många års forskning börjar ge resultat

Läs mer...

Infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson

Läs mer...

Minskad agitation visad med brexpiprazole i fas III vid Alzheimers demens

Läs mer...