Positiva fas-II data för donanemab vid Alzheimers

Antikroppen Donanemab från Eli Lilly som riktar in sig på en modifierad form av beta-amyloid kallad N3pG, uppvisar positiva fas 2-resultat med en signifikant avmattning av nedgången i kognitionsmått och daglig funktion hos patienter med tidig symptomatisk Alzheimers sjukdom.

Primära effektmått i studien som byggde på en jämförelse mot placebo uppnåddes. Vidare uppvisades förbättringar inom sekundära effektmått för studien. Resultaten har publicerats inom den pågående studien TRAILBLAZER-ALZ 2.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här