Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Peter Andersen får Mångbergs pris 2023

Varje år delar Umeå universitet ut priset till Amanda och Per Algot Mångbergs minne. I år går priset till Peter Andersen vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, för hans insatser inom ALS-forskningen.

Peter Anderson, professor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

Amanda och Per Algot Mångberg var två vanliga småsparare som 1974 beslutade sig för att instifta en fond för forskning, då Amanda drabbades av en stroke och Per Algot hade nedsatt hörsel. Priset har delats ut sedan 1979 och roterar mellan de medicinska specialiteterna neurologi, neurokirurgi och öron-, näs- och halssjukdomar.

Motiveringen till årets pris lyder: ”Peter Andersens livsgärning handlar om den neurologiska sjukdomen ALS. Hans forskning är nationellt och internationellt erkänd och har gått från djur- och genetiska studier till utveckling och studier av läkemedel som förhoppningsvis kan bromsa eller bota ALS. Andersen uppmärksammas också för ett stort patientengagemang och har varit ledande i arbetet att utveckla internationella riktlinjer för omhändertagande av patienter med ALS.”

ALS-forskning vid Umeå universitet

ALS-forskningscentret vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, etablerades 1993 och har ett nära samarbete med det kliniska ALS-teamet som diagnosticerar och vårdar ALS patienter och deras närstående. ​Forskningen kring ALS innefattar grundläggande laboratorieforskning, kliniska studier, samt läkemedelsstudier som sker i samarbete med läkemedelsindustrin.​

Liknande poster

Zebrafiskens ögonmuskler kan ge hjälp mot sjukdomar

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

2,4 miljoner kronor till barn-onkologisk forskning