Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PERSPEKTIV PÅ NEUROSJUKVÅRD, 7.5 HP GRUNDNIVÅ

Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs Universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KURSINNEHÅLL Funktionell neuroanatomi, neurofysiologi, farmakologi, afasi, neurogen smärta, neuropsykologi, etik
Patientproblematik utifrån skilda yrkesperspektiv i samband med
•  stroke
•  traumatisk hjärnskada
•  traumatisk ryggmärgsskada
•  tumörer
•  Parkinson
•  epilepsi
•  amyotrofisk lateralskleros
•  multipel skleros
•  neuromuskulära sjukdomar

Mer information