Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patienten mer engagerad när rehab i Ängelholm tänker nytt

Ut med den långa listan av åtgärder och in med en rehabiliteringsplan som bygger på personens egna mål och livssituation. Det är tanken bakom omställningsarbetet som pågår inom rehabiliteringen på Ängelholms sjukhus. Syftet? Mer engagerade och motiverade patienter som får ut mer av sin rehabilitering.

Från vänster: Arbetsterapeut Heidi Schöbel, professor och överläkare Jan Lexell och fysioterapeut Lisa Danielsson.

Både i Region Skåne och i landet som helhet utgår rehabilitering mer och mer utifrån den enskilda individen och dess unika förutsättningar istället för att välja insatser och åtgärder från en lista. Rehabiliteringen på Ängelholms sjukhus ville ta arbetet ett steg längre och har nu gjort en genomlysning av hela verksamheten.

– Modern rehabilitering bygger på att sätta patienten i centrum och utgå från deras behov och målsättningar. När patienten blir medskapare i sin egen rehabilitering blir resultatet också bättre. Det kräver eget engagemang, säger Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare på Ängelholms sjukhus sedan årsskiftet.

Tillsammans med hela teamet går patienten igenom sin livssituation, vad de har för utmaningar och hur de ser på framtiden. Att utgå från patienten var redan en viktig del i rehabiliteringsprocessen, men det nya arbetssättet gör patienten ännu mer delaktig i sin rehabilitering.

– Till exempel sitter nu rehabiliteringsplanen uppe på patientens rum så alla kan se den. Det hjälper både patienten och dess anhöriga att se de olika faserna i rehabiliteringsprocessen, vilka mål som satts och när de är uppnådda. Genom utbildningsinsatser har vi också försäkrat att alla medarbetare på avdelningen, oavsett roll, är medvetna om betydelsen av samverkan mellan alla teammedlemmar, patienten och dennes anhöriga för att nå gemensamma mål, säger Jan Lexell.

Medarbetardrivet initiativ
På initiativ av medarbetarna, som själva utryckte en stark vilja att utveckla verksamheten, påbörjade Jan Lexell under våren en genomlysning av hela rehabiliteringsverksamheten i Ängelholm.

– Vi gör detta från grunden. Vi har sett över allt från hur rehabiliteringsplanen ser ut och hur vi jobbar med den tillsammans med patienten, till hur vi rondar och strukturerar teamarbetet, säger Jan Lexell.

I teamet kring patienten har nu fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna ett större ansvar för rehabiliteringsplanen, vilket innebär att läkarrollen också har utvecklats.

– Det är en väldigt positiv bi-effekt av arbetet, som betyder att vi inte längre behöver de hyrläkare vi tidigare varit beroende av. Det skapar bättre kontinuitet för patienterna och en större trygghet i teamet, säger Jan Lexell, som även är studierektor för verksamhetens ST-läkare.

– Dessutom kommer vi att ha fler underläkare som vill specialisera sig inom rehabiliteringsmedicin. Att de är med i detta utvecklingsarbete gör att vi bygger en stabil grund för många år framöver.

Det märks redan ett stort lyft bland medarbetarna. Förändringen har inte alltid varit lätt, men motivationen och drivet att genomföra den har alltid funnits.

– Vi har blivit starkare som team, och det är tydligt vad alla ska göra. Det känns som att vi har fått kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger arbetsterapeut Heidi Schöbel.

Liknande poster

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Färre återinläggningar med bättre information kring läkemedel

Nya möjligheter att tidigt hjälpa små barn med CP