Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Olika celltyper i hjärnan drabbas vid fästingsmitta

Det fruktade fästingburna TBE-viruset infekterar olika typer av hjärnceller i skilda delar av hjärnan, beroende på om den drabbades immunsystem är aktiverat eller inte. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

– Den här ökade förståelsen för hur viruset beter sig i hjärnan och hur det aktiverar immunsystemet är ett avgörande steg i utvecklingen av effektiva behandlingar och förebyggande åtgärder mot denna svåra sjukdom, säger Anna Överby, professor vid Umeå universitet och den som leder forskargruppen bakom den aktuella studien.

Det som Umeåforskarna har kartlagt är hur TBE-viruset infekterar hjärnan med hjärninflammation som följd. Forskarna utvecklade en metod för att tredimensionellt kunna bestämma lokaliseringen av virus i hjärnan på möss och bestämma vilka specifika delar i hjärnan som infekterats med TBE-virus. Metoden bygger på information från bildanalyser som kombinerades med studier av genuttryck i olika celltyper. Resultatet kan ses som en virusets ”färdkarta” i hjärnan.

Anna Överby, professor vid Umeå universitet och den som leder forskargruppen bakom den aktuella studien. Foto: Mattias Pettersson.

Det visade sig att det var stor skillnad på virusets utbredning i hjärnan hos möss med respektive utan medfödd immunrespons. Viruset infekterade olika regioner i hjärnan beroende på musens medfödda immunförsvar. När forskarna zoomade in på cellerna i de infekterade hjärnregionerna kunde de se att immunsystemet inte bara påverkade hur viruset spred sig, det förändrade också vilka celltyper som infekterades i de berörda regionerna i hjärnan.

När forskarna zoomade in ytterligare kunde de se att i de fall där immunsystemet i hjärnan inte kunde aktiveras, infekterades hjärnans immunceller, mikroglia. Deras uppgift är annars att hjälpa till att förhindra infektion. Hos möss som däremot kunde aktivera sitt immunförsvar i hjärnan, var det istället främst nervceller som infekterades.

Det är sedan tidigare känt att det medfödda immunförsvaret spelar en viktig roll i att förhindra TBE-viruset från att skada hjärnan, men det har varit oklart var och vilka celler det infekterar.

– Det är en viktig pusselbit som nu kommer på plats. Resultaten understryker vikten av immunförsvaret för den som smittas av TBE. Vi har också öppnat nya möjligheter till att studera virus som infekterar hjärnan med de nya avbildningsmetoderna som vi utvecklat samt genom att kombinera dem med genuttrycks analys från enskilda celler, säger Anna Överby.

Fästingburet encefalitvirus, TBEV, är ett stort problem Sverige speciellt i fästingtäta områden som Stockholms skärgård och i Mälardalen. Viruset kan orsaka allvarliga hjärnsjukdomar med långvariga funktionsnedsättningar som följd. Det finns idag ingen botande behandling av TBE, utan de viktigaste åtgärderna är att förebygga smitta genom att undvika fästingbett och att låta vaccinera sig.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Liknande poster

Miljoner till forskning om bland annat TBE

Zebrafiskens ögonmuskler kan ge hjälp mot sjukdomar

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt