Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Finns det ett behov av bättre nytta-risk prediktorer vid val av MS-behandling?

kl. 12:00 – 13:00
Professor Fredrik Piehl, KI Stockholm, kommer att berätta mer om ämnet där det har funnits många lärdomar att dra från den senaste tiden.

Läs mer