Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt stort medicinpris till Alzheimerforskare

Nytt stort medicinpris till Alzheimerforskare

Våren 2020 är det premiär för Bundy Academy’s nyinstiftade stora pris. Prissumman om tre miljoner kronor går till medicinsk forskning med koppling till hjärta eller hjärna vid Lunds universitet. Första mottagare av priset är Niklas Mattsson-Carlgren. Han forskar kring blodprover som kan indikera Alzheimers sjukdom, och hör till den internationella frontlinjen inom området.

Niklas Mattsson foto Björn Martinsson

Bundy Academy har sedan 2014 delat ut priser till unga disputerade läkare inom neurologi och kardiologi vid Lunds universitet. Nu delas för första gången Bundy Academy’s stora pris ut, om tre miljoner kronor. Samtidigt höjs prissummorna för de tidigare priskategorierna inom neurologi respektive kardiologi till en halv miljon kronor vardera (lilla priset).

Bundy Academy’s stora pris 2020

Bundy Academy’s stora pris 2020 tilldelas Niklas Mattsson-Carlgren, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet samt läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Alzheimer är en komplex sjukdom för vilken det finns ett stort behov av att utveckla nya metoder för att tidigt och på ett enkelt vis kunna ställa diagnos. Blodprov är ett tillvägagångssätt som många hoppas på och forskningen har också gjort framsteg inom detta fält.

Förutom att upptäcka Alzheimer genom att ta ett blodprov så siktar Niklas Mattsson-Carlgren även på att kunna undersöka sjukdomen närmare med olika typer av prover i blod och ryggvätska. Syftet ät att förstå vilka mekanismer som är viktiga i sjukdomens tidigaste stadier, före utvecklad demens.

– Jag blev oerhört glad över Bundy Academy’s stora pris. Det ger verkligen en enorm energikick och är en fin bekräftelse på att vår forskning går åt rätt håll. Jag är också väldigt glad över att jobba tillsammans med många fantastiskt duktiga kolleger. Det är en förutsättning för att kunna göra den här typen av studier, säger Niklas Mattsson-Carlgren.

I forskargruppens nya forskningsprojekt ska i detta sammanhang unga individer (40-65 år) lämna blodprov där potentiella biomarkörer för Alzheimer ska analyseras. Personerna som deltar kommer även att lämna ryggmärgsprov(CSF) och genomgå en specifik bildundersökning av hjärnan (PET scan) – två redan etablerade men mer komplicerade metoder för att diagnosticera Alzheimers sjukdom.

Målsättningen är att utveckla ett väl fungerande blodprov för Alzheimers sjukdom, som kan förenkla provtagningen och samtidigt främja förebyggande hälsoinsatser samt utveckling av läkemedel.

Bundy Academy’s stora pris ska tilldelas en person som tidigare mottagit akademins forskningspris för unga forskare (lilla priset). Niklas Mattsson-Carlgren erhöll den utmärkelsen 2016.

Bundy Academy’s lilla pris till unga forskare 2020

Pristagare inom neurologi:
Claudia Cicognola erhåller 500 000 SEK för att undersöka om två olika blodmarkörer kan fungera för att upptäcka Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Studien blir den mest omfattande i sitt slag hittills.

Pristagare inom kardiologi:
Linda Johnson erhåller 350 000 SEK till ett forskningsprojekt som syftar till upptäckt av tidiga tecken på förmaksflimmer. Projektet har fokus på diagnostiska hjälpmedel som 24 timmars-EKG, hjärtultraljud och magnetkamera (MR).

Moman Aladdin Mohammad tilldelas 150 000 SEK till en undersökning av hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förutse följderna efter hjärtinfarkt. Algoritmer ska med hjälp av en stor mängd registerdata tränas för att kunna förutse dödlighet och risk för behov av förnyad sjukhusbehandling till följd av hjärtinfarkt.

Samtliga pristagare ovan av Bundy Academy’s lilla pris är medicine doktorer vid Lunds universitet samt läkare.

Läs mer om Bundy Academy och tidigare pristagare på stiftelsens webbplats https://www.medicin.lu.se/samverkan/stiftelser/bundy-academy

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Nya insikter om sjukdomsprocessen hjälper oss förstå Alzheimers komplexitet