Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt perspektiv på Parkinsons sjukdom

I boken Hallucinationer: den okända sidan av Parkinsons sjukdom delar personer som lever med sjukdomen och deras anhöriga med sig av sina personliga erfarenheter av hallucinationer. Boken berör också sjukdomens historia, dess orsaker och behandlingar.

Drygt 20,000 svenskar har Parkinsons sjukdom. De mest kända symtomen är skakningar i kroppen och långsamma rörelser. Av de drabbade har sannolikt minst en fjärdedel erfarenheter av hallucinationer. För många har hallucinationerna periodvis stor inverkan på deras vardag. Mörkertalet är stort då många upplever ett stigma kring att berätta om sina upplevelser av att se eller höra saker som inte finns.

I denna bok delar personer som lever med sjukdomen och deras anhöriga med sig av sina personliga erfarenheter av hallucinationer. Förhoppningen är att berättelserna ska bidra till ökad förståelse för den här nästintill undanskymda sidan av sjukdomen.

– Jag vill ge röst åt en stor grupp människor som haft svårt att göra sig hörda. Boken riktar sig främst till personer som har Parkinson med hallucinationer, men den kan också ge stöd till anhöriga. Vården behöver veta mer och precis som med psykisk ohälsa måste vi bryta tystnaden kring hallucinationer. Jag hoppas att forskningen ska intressera sig mer för detta, säger Ulf Wickbom.

Boken berör också sjukdomens historia, dess orsaker och behandlingar. Lars Forsgren, senior professor och överläkare i neurologi, beskriver i efterordet mekanismerna kring hallucinationer ur ett forskningsperspektiv.

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Läs mer...

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Läs mer...

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad

Läs mer...