Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt nummer av Neurologi i Sverige ute nu. Läs den här!

Här kommer den senaste numret av Neurologi i Sverige. Nummer 2 2021.
Det innehåller bland annat ett porträtt av Miia Kivipelto, referat från ANS, samt artiklar om stroke, epilepsi, ALS och NMO.

Mycket nöje.

Läs här!

Vill du prenumerera på tidningen framåt Klicka här (endast för vårdpersonal)

Liknande poster

Forskningsgenombrott: Ny genterapi bromsar ALS

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke