Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt initiativ av regeringen pga kraftig ökning av adhd diagnoser

Socialminister Jakob Forssmed presenterade idag den 24 maj ett nytt uppdrag till Läkemedelsverket, för att öka kunskapen om adhd med anledning av drastiskt ökade antal adhd diagnoser i Sverige.

Socialminister Jakob Forssmed presenterar Läkemedelsverkets nya uppdrag för att öka kunskapen om och ge oss bättre förutsättningar för att ta reda på varför utvecklingen i Sverige ser ut som den gör. Antalet adhd diagnoser hos unga pojkar har ökat med 800 % de senaste 15 åren och för flickor i samma ålder är ökningen 1000%.

”Det är ett stort och växande problem”, säger Jakob Forssmed och skillnaderna i landet är stora. Dessutom sticker Sverige ut och det är viktigt att barn och unga får rätt behandling i rätt tid.

Du kan se hela presentationen på Rosenbad här.