Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt arbetssätt på neurokirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har kortat operationsköerna


Operation, neurokirurgen. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels

Fler operationer och kortad vårdkö är resultatet av ett nytt arbetssätt inom den neurokirurgiska vårdkedjan som nu nomineras till Svenska Leanpriset 2021 av Lean Forum.

– Det är väldigt roligt för oss att vårt arbete uppmärksammats även utanför vårdsektorn och att vi nu är nominerade till ett så prestigefullt pris, säger Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Neurokirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utreder och opererar patienter med sjukdomar eller skador på hjärna och nervsystem. Kirurgin är komplex med stora variationer i operationstid. Cirka 40 procent av patienterna kommer in akut, vilket ställer stora krav på flödet i en vårdkedja där flera specialiteter från olika delar av sjukhusets verksamheter är involverade, till exempel neurokirurg, narkossköterska, operationssköterska, narkosläkare, operationskoordinator, omvårdnadssköterskor, narkosläkare och städpersonal. Sedan några år tillbaka har neurokirurgen arbetat flitigt med att utveckla det gränsöverskridande arbetet med målet att minska de växande vårdköerna.

– Processerna på ett sjukhus spänner över många enheter och det krävs att man klarar att lyfta blicken och se hur kedjan hänger ihop. Ibland kan det som blir en förbättring på den egna enheten försvåra arbetet på en annan. I detta arbete har man lyckats att få hela kedjan att lyfta, säger Göran Matejka.

– Genom att se över hela den neurokirurgiska processen och utnyttja den samlade kapaciteten har vi fått effektivare flöden och fler patienter får nu sin operation i tid utifrån medicinska prioriteringar, säger Åsa Lundgren Nilsson, verksamhetschef för Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Effektivare flöden ger positiva effekter, inte bara för patienterna utan också för alla inblandade specialiteter.

– Tidigare kunde det bli så mycket som 60 samtal på operationsdagens morgon för att reda ut problem, dessa har vi kunnat minska. Nu har vi i stället ett kort möte varje morgon och eftermiddag där teamet träffas och löser de flesta frågor, säger Åsa Lundgren Nilsson.

För att utnyttja kapaciteten arbetar man parallellt med tre patientflöden. Så undviks stopp och flaskhalsar i operationsflödet. Korta ingrepp planeras in före komplicerade för att på så vis kunna rotera patienterna snabbare.

– Vi jobbar dagligen med förbättringar som påverkar det gemensamma flödet. Varje förbättring skapar möjligheter och har direkt påverkan på patientens och närståendes välmående. Vi tar det bästa från processen och det bästa från verksamheten och levererar det bästa för patienten, säger Åsa Lundgren Nilsson.

 

Fakta: Neurokirurgen och Svenska Leanpriset

Den neurokirurgiska verksamheten utgör en del av Neurosjukvården, An/Op/Iva och Hybrid och Intervention, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårdinsatser, både akuta och planerade, kan också erbjudas patienter som kommer från andra delar av landet.

Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns. Genom att kartlägga arbetsprocesser och lyfta fram förbättringsåtgärder blir alla delaktiga och arbetet går snabbare framåt.

Lean Forum är en ideell förening som sedan 2008 har delat ut Svenska Leanpriset i syfte att lyfta fram förebilder som inspirerar till fortsatt god leanutveckling i Sverige. I år har Lean Forum utsett Neurokirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till en av fyra nominerade som går till final den 12 oktober. Övriga nominerade är Powertrain, Engineering Sweden AB, Lindbäcks Bygg AB och Hillrom.

Liknande poster

Nya siffror – Sahlgrenska Universitetssjukhusets strokevård i världsklass

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI

Blodprov kan visa hjärnpåverkan efter neurokirurgi