Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya riskfaktorer för Parkinsons sjukdom och ALS identifierade

I takt med att vi blir allt äldre ökar förekomsten av neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och ALS. I brist på bot söker forskare efter riskfaktorer och förebyggande åtgärder. Elin Roos visar i sin avhandling att ett högt intag av mättat fett kan kopplas till ökad risk för Parkinsons sjukdom och att ALS-patienter i hög grad lider av depression innan de får sin diagnos.

Elin Roos, doktorand. Foto: Ulf Sirborn.

Resultaten visar att livsstilsfaktorer kan ha betydelse vid neurodegenerativa sjukdomar och belyser ett tidigare okänt samband mellan depression och ALS, vilket tyder på att det kan finnas gemensamma underliggande mekanismer. Avhandlingen ger en djupare förståelse för mekanismerna bakom Parkinsons sjukdom och ALS, vilket kan bidra till förebyggande åtgärder.

Den 28 oktober försvarade Elin Roos sin avhandling: “Lifestyle risk factors for Parkinson disease and amyotrophic lateral sclerosis: an epidemiological perspective”

Liknande poster

Forskningsgenombrott: Ny genterapi bromsar ALS

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom