Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny forskning belyser hur hjärnan navigerar under samtal

Forskare har avslöjat nya insikter om hur hjärnan bearbetar tal och lyssnande under samtal genom avancerade undersökningar med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI). I en banbrytande studie, publicerad i tidskriften Cerebral Cortex, har forskarna jämfört hjärnaktiviteten hos personer när de både talar och lyssnar under naturliga samtalssituationer.


Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos, DGR/Mostphotos

När människor samtalar, är det en komplex process där både språkliga och sociala förmågor sätts på prov. Under lång tid har forskare debatterat huruvida tal och förståelse av tal engagerar samma delar av hjärnan. Tidigare studier har främst fokuserat på kontrollerade experiment där deltagare antingen talade eller lyssnade ensamma. Men nu har forskare vid Stockholms universitet tagit ett stort steg framåt genom att undersöka hjärnaktiviteten hos deltagare under riktiga samtalssituationer.

Genom att analysera data från öppna dataset, där deltagarna deltog i samtal med en experimentledare medan de låg i en hjärnkamera, kunde forskarna observera hur hjärnan reagerar på både tal och lyssnande. Resultaten, publicerade i den prestigefyllda tidskriften Cerebral Cortex, avslöjade att talare och lyssnare aktiverar samma hjärnregioner, vilket stöder idén om ett gemensamt ”språknätverk”.

Intressant nog identifierade forskarna också skillnader i hjärnaktivitet mellan att tala och lyssna. Vissa regioner i det språkliga nätverket visade sig vara mer engagerade under tal än under lyssnande, vilket tyder på unika processer för varje aktivitet.

Ännu mer fascinerande var upptäckten att regioner associerade med social interaktion var mer aktiva under tal än under lyssnande. Detta indikerar att språkligt samspel inte bara handlar om att överföra information utan också om att förstå och anpassa sig till sin samtalspartners perspektiv.

– Det här är en förmåga som vi i andra studier visat utvecklas under ungdomsåren, säger Caroline Arvidsson, doktorand vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Denna banbrytande forskning vid Stockholms universitet öppnar upp nya dörrar för förståelsen av hjärnans språknätverk och dess koppling till social interaktion. Genom fortsatta experiment hoppas forskarna kunna fördjupa vår kunskap om hur hjärnan navigerar språkliga och sociala utbyten.

– Vi bygger vidare på forskningen som kan leda till djupare förståelse för diagnoser som Autism och ADHD. Vi testar just nu hjärnans utveckling för samtal med ADHD ungdomar, säger Julia Uddén, universitetslektor och docent vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Studien publicerades i tidskriften Cerebral Cortex.