Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny faktabok om Parkinsons sjukdom för patienter

Boken ”En faktabok om Parkinsons sjukdom” tar på ett lättfattligt sätt upp symtom, sjukdomsutveckling och behandling.

Författare är Nil Dizdar Segrell, överläkare i neurologi och specialist på Parkinsons sjukdom och Carina Hellqvist, parkinsonspecialiserad sjuksköterska.

Pris 40 kr, frakt tillkommer. Beställ boken här

Man kan också ta del av faktaboken digitalt i pdf-form.