Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nominera till Alzheimer Life -stipendierna 2024

Vi vill belöna eldsjälar i Alzheimerland. Stipendier att söka eller nominera till.


Nu har du möjlighet att söka själv eller nominera kandidater till Alzheimer Life-stipendierna. De ska gå till eldsjälar som på olika sätt främjar arbetet med kognitiva sjukdomar och bidrar till att bryta stigmat.

Stipendiet syftar till att stödja och utveckla goda exempel och idéer till gagn för patienter med olika former av kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

2024 delar vi ut fyra stipendier á 25 000 kronor vardera och ska gå till personer eller organisationer som gör det lilla extra, och det som gör skillnad för patienter som nyligen diagnosticerats med Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom och dennes anhöriga.
Mottagare av stipendierna kan vara medarbetare inom vård och omsorg, såväl som patienter, anhöriga och andra som under året bidragit till att sätta fokus på kognitiva sjukdomar, t e x författare, journalister, artister, opinionsbildare m fl.

Stipendierna kommer att delas ut under hösten 2024

Ansökningarna alternativt nomineringarna kommer att bedömas av en jury med representanter från Alzheimerfonden och Alzheimer Life.  De ska vara Alzheimer Life tillhanda senast den 1 augusti 2024.
Länk till nominerings- och ansökningsformulär finns här. 

Stipendierna bygger på en privat insamling av Henrik Frenkel, en av grundarna till stiftelsen Alzheimer Life, och som administreras av Alzheimerfonden.