Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neuroteam – ett arbetssätt som underlättar för alla

Satsningen på särskilda neuroteam fick ett positivt mottagande av patienterna vid Sundsvalls sjukhus när det infördes. 15 år har gått sedan det första teamet började arbeta och organisationen har sett lite olika ut under åren, men helt klart har arbetssättet kommit för att stanna. – Vi märkte snabbt att teamarbetet fick bra betyg av patienterna och utifrån det har det inte funnits anledning att gå tillbaka till vårt gamla sätt att arbeta där olika professioner skötte sin del av vården, säger Malena Söderström, som är en av två sjuksköterskekoordinatorer som får neuroteamets arbete att flyta på i samverkan mellan de olika yrkesgrupperna.

 

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

Klinisk Neurofysiologi lyckades arbeta undan köerna

Epilepsiteamet som fångar upp och hjälper patienterna framåt

Här finns hjälp att tillbaka i livet komma