Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

KURS I BASAL NEURORADIOLOGI

Nya Karolinska 3-7/2 – 2020
Nu startar en ny kurs som i första hand vänder sig 6ll dig som är ST-läkare i radiologi. Kursen är lämpad både för dig som har begränsad erfarenhet och för dig som hunnit jobba några år med radiologi.

För mer info och anmälan

Liknande poster

Neuroradiologisk A-B och C-D-lära

Neuroradiologisk A-B och C-D-lära

Neuroradiologisk A-B och C-D-lära, Del 3. I – L