Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurologiveckan i Halmstad den 14-17 maj

Svenska Neurologföreningens fortbildningsmöte Neurologiveckan går av stapeln i Halmstad den 14-17 maj.

Kongressen äger rum på Hotel Tylösand 14-17 maj och föregås av en ST-dag den 13 maj. Svenska Neurologföreningens programkommitté utlovar faktaspäckade och intressanta dagar i en attraktiv, strandnära omgivning med möjlighet att både återuppta och skapa nya kontakter. Programmet är nu publicerat på hemsidan och uppdateras kontinuerligt.
Läs mer på Neurologiveckans hemsida här. Vi ser fram emot att ses i Halmstad.