Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Framtiden lovande för neurologistrokeenheten på Östersunds sjukhus

Framtiden lovande för neurologistrokeenheten på Östersunds sjukhus

Med mobilt stroketeam, telemedicinska ronder och regionaliserad läkarutbildning klarar neurologi-strokeenheten på Östersunds sjukhus utmaningen att arbeta i ett glesbygdslän. Bland annat har patientnöjdheten ökat rejält under de senaste åren.

Mannen hade både känsel- och synfältsbortfall efter en stroke. Men ved måste han ju ha, så nu skulle han ut till klingsågen. Det var bara för arbetsterapeuten Sara Forsgren att haka på.

– Jag förstod ju att han skulle använda sågen oavsett om jag rekommenderade det eller inte. Nu kunde hon i alla fall ge honom råd om hur han skulle hantera den utifrån sina nya förutsättningar. Berättelsen är ett exempel på de arbetsvillkor som Sara Forsgren och hennes kolleger i det mobila stroketeamet på Östersunds sjukhus har. De rehabiliterar patienter i deras hem och har också varit med om att hantera djur i ladugården, åka buss, gå på stan, laga mat. Det är häftigt att jobba på det sättet, säger Sara Forsgren.

Det mobila teamet kom till i samband med att Östersundssjukhus neurologi-strokeenhet startades 2012. Innan dess hade sjukhuset haft en strokeavdelning och två timmars akutneurologi per dag, samt ett rehabiliteringscenter som ligger ett par kilometer bort. Men platserna på centret var för få, samtidigt som efterfrågan på neurologer i slutenvården ökade. Projektet ”Neurovisionen” drog i gång och 2012 kunde den nya neurologi-strokeenheten öppna. Och skillnaden är stor. I dag arbetar sex läkare heltid på enheten och det finns en ansvarig sjuksköterska för varje stor diagnosgrupp – Parkinsons sjukdom, epilepsi, hjärntumör, MS, ALS-Huntingtons sjukdom. Huntingtons sjukdom har en särställning i Jämtland, med högst prevalens i hela landet; sjukdomen är nästan fem gånger så vanlig här som i resten av Sverige. Sedan några år tillbaka ansvarar enheten också för alla patienter med maligna hjärntumörer. Själva diagnosen ställs på Umeå universitetssjukhus, där också operation och strålning görs, men cytostatikabehandlingen ges här, i distanssamarbete med onkolog och neurokirurg i Umeå.

Läs hela reportaget

Liknande poster

En tuff vardag för neurologin i Halmstad

Klinisk Neurofysiologi lyckades arbeta undan köerna

Epilepsiteamet som fångar upp och hjälper patienterna framåt