Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NEUROLOGIDAGAR-digitalt möte 2021

SNF har beslutat att det 2021 ska ordnas ett digitalt möte ”Neurologidagarna” som får vara substitut i väntan på att Neurologiveckan återuppstår 2022. Föreningen kommer att göra sitt yttersta för att det digitala mötet ska bli en neurologikonferens av högsta klass och erbjuda minst lika bra fortbildning som ett fysiskt möte. Digitala mötesplattformar blir bättre och bättre och en stor fördel är att fler får möjlighet att delta utan resa.

Mer info och anmälan