Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Musik och taktil beröring lindrar symtomen vid Parkinsons sjukdom

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder konsumeras i hög utsträckning över hela världen1 och omfattar ett varierat utbud av behandlingsmetoder2 som har det gemensamt att de är icke-farmakologiskt inriktade. I västvärlden diskuteras alltmer det problematiska i den polyfarmaci som erbjuds våra patienter, inte minst de äldre och patienter med komplicerad sjukdom. I en strävan att optimera den farmakologiska terapin anställs apotekare på våra sjukvårdsinrättningar som går igenom läkemedelslistor tillsammans med läkare, med patienter och anhöriga. Kan vi möta patienternas behov av symtomlindring på flera sätt? Sedan tusentals år har olika former av massageterapier existerat. De återfinns i olika kulturer, i gamla kinesiska skrifter, på grottmålningar och i egyptiska skrifter3, 4.

Läs hela artikel som PDF

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad