Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enkelt blodtest kan hjälpa till att förutsäga MS-prognos, visar ny studie

Ett enkelt blodtest kan hjälpa till att förutsäga vilka personer med multipel skleros (MS) sannolikt kommer att försämras under det kommande året, enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats online i tidskriften Neurology.

Ali Manouchehrinia

Ali Manouchehrinia Foto: Katharina Fink

– Vid en sjukdom som MS, som är så oförutsägbar och varierar så mycket från person till person, kan det vara väldigt värdefullt att ha ett enkelt, icke-invasivt test som detta, särskilt eftersom behandling är mest effektiv i de tidiga stadierna av sjukdomsförloppet, säger Ali Manouchehrinia, forskarassistent vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och studiens huvudförfattare.

Blodtestet mäter en biomarkör som kallas ”neurofilament light chain,” ett nervprotein som frisätts i blodet när nervceller dör. Forskarna mätte nivåerna av biomarkören hos 4 385 personer med MS och 1 026 personer med samma ålder och kön som inte hade MS. Deltagarna följdes under fem år för att se hur sjukdomsförloppet hos de med MS utvecklades.

Nervprotein kopplat till MS utveckling

Personerna med MS hade i genomsnitt 11,4 pikogram per milliliter (pg/ml) av nervproteinet i deras blod jämfört med ett genomsnitt på 7,5 pg/ml hos personerna utan MS. Forskarna fann att de med MS som hade höga nivåer av proteinet hade mellan 40–70 procent högre risk att försämras under det första året än dom som hade låga nivåer av proteinet. Resultaten har justerats för andra faktorer som kunde påverka sjukdomsförloppet.

– Dessa resultat tyder på att förhöjda nivåer av detta protein som uppmätts tidigt i sjukdomsförloppet kan hjälpa oss att förutsäga hur sjukdomen kommer att utvecklas samt övervaka hur behandlingen fungerar, säger Ali Manouchehrinia.

Studien har finansierats med stöd av Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen, Biogen, Genzyme, Novartis, Vetenskapsrådet, Europeiska unionen och andra stiftelser.

Texten är baserad på ett pressmeddelande från the American Academy of Neurology.

Publikation

Plasma neurofilament light levels are associated with risk of disability in multiple sclerosis,” Ali Manouchehrinia, Pernilla Stridh, Mohsen Khademi, David Leppert, Christian Barro, Zuzanna Michalak, Pascal Benkert, Jan Lycke, Lars Alfredsson, Ludwig Kappos, Fredrik Piehl, Tomas Olsson, Jens Kuhle, Ingrid Kockum, Neurology, online 20 maj, 2020.

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom