Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MR som biomarkör vid MS

MR som biomarkör vid MS
Tisdag 23 oktober, kl 12.00-13.00
Anders von Heijne, Överläkare, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus

För mer information klicka här