Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Minskad agitation visad med brexpiprazole i fas III vid Alzheimers demens

Resultat från en fas III-studie för behandling av agitation hos patienter med Alzheimers demens visade att patienter behandlade med brexpiprazole hade signifikant större minskning jämfört med placebo.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Läs mer...

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Läs mer...

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens

Läs mer...