Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Minskad agitation visad med brexpiprazole i fas III vid Alzheimers demens

Resultat från en fas III-studie för behandling av agitation hos patienter med Alzheimers demens visade att patienter behandlade med brexpiprazole hade signifikant större minskning jämfört med placebo.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Bättre vård för äldre med demens som glömt svenska språket

Läs mer...

Demens sätter inte stopp för nytt lärande

Läs mer...

App ska förbättra vården för personer med demens

Läs mer...