Minskad agitation visad med brexpiprazole i fas III vid Alzheimers demens

Resultat från en fas III-studie för behandling av agitation hos patienter med Alzheimers demens visade att patienter behandlade med brexpiprazole hade signifikant större minskning jämfört med placebo.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här