Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Miljonanslag från Michael J. Fox Foundation för att ställa bättre diagnos vid Parkinson

Oskar Hansson, överläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet.

Runt 20 000 människor i Sverige har diagnosen Parkinsons sjukdom. I dag finns ingen metod som kan avbilda de förändringar i hjärnan som tros orsaka sjukdomen. Nu får forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet närmare sju miljoner kronor från Michael J Fox Foundation för att utveckla en bildteknik som mer exakt kan upptäcka och följa utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Oskar Hansson, överläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet, får tillsammans med det schweiziska bolaget AC Immune ett anslag på cirka 30 miljoner kronor. Av dessa går 7 miljoner kronor till Oskar Hansson och hans forskarkollegor som kommer att studera de olika radioaktiva markörer som tillsammans med PET-kamerateknik kan visa förekomsten av det giftiga proteinet alfa-synuklein i olika delar av hjärnan. Parkinsons sjukdom tros orsakas av en ansamling av just detta protein i hjärnan.

Diagnostisk metod
Studierna sker i både experimentella och kliniska undersökningar. Förhoppningen är att utveckla en avancerad bildteknik som mer exakt kan upptäcka och studera utvecklingen av Parkinsons sjukdom i hjärnan.
– Om vi lyckas utveckla en diagnostisk metod som kan upptäcka ansamlingar av alfa-synuklein i hjärnan på ett korrekt sätt vore det ett mycket stort genombrott för hjärnforskningen, säger Oskar Hansson.

Det finns i dag omkring 20 000 personer i Sverige med diagnosen Parkinsons sjukdom. Globalt beräknas över sex miljoner människor vara drabbade och antalet ökar snabbt med en åldrande befolkning. Behovet av nya symtomlindrande behandlingar är stort.

Utvecklad PET-teknik avgörande
Oskar Hansson är forskargruppsledare för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet. Han leder de kliniska studierna som kommer att genomföras vid minnesmottagningen samt neurologimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
– Att utveckla en metod som tidigt avslöjar Parkinsons sjukdom är angeläget. Vi behöver förstå de underliggande sjukdomsprocesserna bättre vid Parkinsons sjukdom, liksom vid andra sjukdomar i hjärnan där alfa-synuklein spelar en roll. En utveckling av PET-kameratekniken kommer att vara avgörande för att kunna utveckla nya nervskyddande läkemedel som kan bromsa eller stoppa sjukdomsutvecklingen i hjärnan vid dessa sjukdomar, säger Oskar Hansson.

Läs pressmeddelanden på engelska om det stora forskningsanslaget från Michael J Fox Foundation för att förebygga Parkinsons sjukdom:

Michael J. Fox Foundation: Winners of the “Ken Griffin Alpha-synuclein Imaging Competition” to Develop Game-Changing Tool for Parkinson’s Research

AC Immune: AC Immune Wins Prestigious Award to Develop a “Game-Changing” Parkinson’s Diagnostic Tool

Liknande poster

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus

Ny genterapi kan rädda livet på barn med svår ärftlig sjukdom