Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Migränhjälpen tar in 6,2 miljoner i nyemission inför lansering

Migränhjälpen tar in 6,2 miljoner i nyemission inför lansering

Migränhjälpen är en digital specialistklinik för behandling av patienter med högfrekvent migrän. Bolaget tar nu in 6,2 miljoner från befintliga ägare och nya investerare, däribland Almi Invest och AddHealth Media. Bolaget planerar att lansera sin tjänst i slutet av april.

Migrän är enligt WHO:s Global Burden of Disease den tredje största orsaken till funktionsnedsättning i världen. I dag lider c:a 1,4 miljoner människor i Sverige av migrän och av dessa har c:a 200 000 den svåraste formen, så kallad kronisk migrän. Sjukdomen medför ett stort lidande på individnivå och en hög samhällskostnad, främst på grund av produktionsbortfall. De senaste åren har flera nya effektiva behandlingar som sänker migränfrekvensen lanserats. Samtidigt råder stor neurologbrist i Sverige och ännu större brist på huvudvärksinriktade specialister som krävs för att förskriva de nya läkemedlen. I gruppen med kronisk migrän har idag mindre än 10% av patienterna tillgång till adekvat specialistvård och med stora regionala variationer.

Migrän är en sjukdom som lämpar sig mycket väl för ett digitalt omhändertagande då det i normalfallet inte krävs någon fysisk undersökning eller laboratoriemedicinsk utredning för att ställa en korrekt diagnos. Migränhjälpen är världens första digitala vårdgivare specialiserad på migrän.

En av initiativtagarna och grundarna, Neurolog Johan Nyberg säger:
”Dagens bristfälliga migränvård medför ett onödigt lidande för en stor patientgrupp och en hög samhällskostnad. Vi kommer aldrig bli tillräckligt många huvudvärksspecialister i Sverige för att kunna tillgodose vårdbehovet i migränpopulationen. Migränhjälpen ska försöka lösa detta med hjälp av en effektiv digital algoritm som förkortar handläggningstiden. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda ett stort antal migränpatienter rätt vård och behandling oavsett bostadsort.”

Med nyemissionen har Migränhjälpen säkrat upp finansiering för att kunna slutföra anpassning av plattformen (framförallt app) samt anställa personal, läkare och sjuksköterskor som ska ta hand om patienterna.
”De senaste åren har det skett en snabb digitaliseringen av vården i Sverige och den bara fortsätter. Därför känns det mycket spännande att kunna erbjuda den här specialiserade tjänsten för en stor grupp patienter som lider och ofta inte kan fungera normalt i jobbet eller privat när de har sin migrän. Det känns också inspirerande att Almi Invest har gått med och investerar i bolaget och tror på den här affärsidén” säger VD Mattias Bodin.

För kontakt och mer information:
Johan Nyberg, neurolog. Mobil: 073-428 27 59, [email protected]
Mattias Bodin, VD, mobil: 070-689 53 77, [email protected]
Hemsida: www.migranhjalpen.se (under uppbyggnad)