Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Metalyse godkänt och tillgängligt för trombolytisk behandling av akut ischemisk stroke

Metalyse (tenekteplas) 5 000 enheter (25 mg) godkänt och tillgängligt för trombolytisk behandling av akut ischemisk stroke inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom, meddelar Boehringer Ingelheim i ett pressmeddelande.

Tenekteplas 5 000 enheter (25 mg) är ett blodproppsupplösande läkemedel som efter godkännande av EU-kommissionen nu finns tillgängligt i Sverige för trombolytisk behandling av vuxna med akut ischemisk stroke (AIS) inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom och efter uteslutande av intrakraniell blödning. (1)

Akut ischemisk stroke är en av de främsta orsakerna till död och långvarig funktionsnedsättning. (2, 3) Snabb och effektiv behandling är avgörande under de första timmarna efter debuten av strokesymtom för att återställa blodflödet till hjärnan och öka sannolikheten för att bli funktionellt återställd.

Tenekteplas i doseringen 0,25 mg/kg visade i prövarinitierade studier likvärdig effekt och säkerhetsprofil vid akut ischemisk stroke som det tidigare godkända blodproppsupplösande läkemedlet Actilyse (alteplas). (4, 5)

Administreringstiden vid behandling med tenekteplas minskar då den ges som en injektion under 5-10 sekunder inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom jämfört med alteplas som ges som infusion under en timme.

Det råder fortfarande en global brist på trombolysläkemedel. Att introducera en ny styrka av tenekteplas – 5 000 enheter (25 mg) – är ett av stegen företaget tar för att underlätta denna bristsituation och innebär en ökning av volymerna av trombolysläkemedel. Introduktionen av tenekteplas 5 000 enheter (25 mg) sker i olika omgångar världen över, där Sverige är ett av de första länderna att introducera behandlingen.