Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MDS Congress 2017, Vancouver

MDS Congress 2017, Vancouver
Kanadensiska Vancouver stod som värd för årets 21th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Örjan Skogar, överläkare, Parkinsonmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, bidrar här med en fyllig kongressrapport.

Vancouver, British Columbia, Canada. ”Far away”, men väl värt att besöka. Så kan man sammanfatta den gastkramande utsikten som mötte kongressdeltagarna på terrassen till Vancouver Convention Centre. Betagande vyer över snöklädda toppar på andra sidan ”Waterfront”. Med sina 15 grader i medeltemperatur behöver däremot ingen skandinav ha något att överraskas av. Med nedladdningsbar up-to-date-app för MDS 2017 med schedule och personlig schedule samt utvärderingar, hade man inget att frukta vad gäller missade insatser eller avcheckade ämnesområden. Sammanlagt 4.100 deltagare var registrerade på detta möte, definitivt ett ledande mötesforum för kollegor intresserade av movement disorders. MDS har numera ca 7.000medlemmar i världen, varav endast 51 i Sverige, varför man får vara lite stolt över den fina markeringen man erhöll på sitt halsband.

SYMTOMFLUKTUATIONER VID PARKINSONS SJUKDOM
Söndag klockan 08, lokal tid, inleddes kongressen med ”Treating Motor Complications of Parkinson’s Disease”. Bettina Debu, Frankrike och Oscar Gershanik, Argentina, presenterade fenomenologi, patofysiologi och behandlingsalternativen vid dessa klassiska komplikationssymtom vid Parkinsons sjukdom. Dyskinesikunskap kan sägas vara en egen entitet i sammanhanget. För patienten viktigt att förstå skillnad mellan dyskinesi och tremor (egen kommentar). Han-Joom Kim, MD, PhD och professor vid Department of Neurology and Movement Disorders Center vid Seoul National University redogjorde för de olika beskrivna formerna av dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Redan i slutet av 1980-talet beskrevs fenomen som ”superoff ” eller ”end-of-dose rebound worsening” liksom ”beginning of dose worsening”, båda tillstånden sannolikt beroende på sen stimulering av hämmande autoreceptorer vid låga koncentrationsnivåer av dopamin.

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders MDS

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar