Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

LYSA

Lysosomala inlagringssjukdomar och sjuksköterskor i samverkan

Vi på Sanofi är glada att få hälsa dig välkommen till LYSA- möte. Under dagen kommer vi att få lyssna till föreläsare som ur olika perspektiv berör området lysosomala sjukdomar. En workshop kommer även att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Deltagande i mötet kan ske digitalt eller fysiskt. Vi hoppas på deltagande i Stockholm, Göteborg och Lund där vi då kan sitta tillsammans under de olika programpunkterna samt att vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Anmäl dig till Petra eller Maria senast 2024-04-16 ange ev specialkost.

Välkommen

Petra Bergström, Maria Kjellman, Agneta Göthberg
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Schema

09.30-10.00 Kaffe/te och smörgås
10.00-10.20 Välkommen och kort presentation av alla deltagare

10.20-11.20 Pregenetisk testning- Erik Iwarsson Klinisk Genetik Karolinska
11.25-12.00 PGT i vardagen, erfarenhetsutbyte/diskussion

12.00-12.45 Lunch
Parallella föreläsningar
12.45-13.45 Uppföljning och provtagning av Pompepatienter Sahlgrenska som Nationelltcentrum

12.45-13.45 Uppföljning och provtagning av Fabrypatienter
13.45-15.00 Workshop

15.00-15.10 Avslutning

Sanofi står för arvode till föreläsare, möteslokal och enklare förtäring under dagen.
Mötet följer de riktlinjer som gäller enligt avtal mellan Lif och SKR och deltagaren inhämtar själv godkännande från arbetsgivaren att delta.