Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

LECANEMAB NÅDDE MÅL I FAS 3 FÖR TIDIG ALZHEIMERS

BioArctic meddelade idag att Fas-3 studien Clarity AD med 1,795 patienter. Studien nådde primary endpoint (CDR-SB1: Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes) och visade en statistik signifikant minskning av clinical decline.

Läs hela nyheten på engelska